Page content

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Foodsz: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten/producten aan cliënten aanbiedt;
2. De Cliënt: de natuurlijke persoon die de voedingscoach consulteert voor voedings- en/of dieetadvies;
3. Overeenkomst: overeenkomst tussen Foodsz en De Cliënt;
4. Diensten: de door Foodsz verleende adviezen/informatie middels de succesformule voeding, leefstijl, motivatie;
5. Partijen: Foodsz en De Cliënt.

Artikel 2 – Identiteit

Foodsz
Sint Jorisveld 1
2023 GD Haarlem

Kamer van koophandel: 61373796
Rekeningnummer: NL 51 ABNA0 567584569
AGB-code: 24052120
Kwaliteitsregister Paramedici: 19913559189

Telefoonnummer: +31 (0)6 51 51 23 97
E-mail: info@foodsz.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaand aan de totstandkoming hiervan schriftelijk anders overeenkomen;
  2. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden deze algemene voorwaarden aan De Cliënt beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Diensten/Producten

1. Foodsz levert voedingsadvies en dieetadvisering, mede in pakketvorm. De aard hiervan wordt beslist tijdens het eerste consult;
a. Als er sprake is van dieetbehandeling, is in sommige gevallen een verwijsbrief van behandelend arts nodig om voor vergoeding in aanmerking te komen. Cliënt dient dit zelf na te gaan bij de zorgverzekeraar en is hier zelf verantwoordelijk voor;
b. Als er sprake is van dieetbehandeling, zal Foodsz alleen in overleg met cliënt de verwijzer op de hoogte stellen van de begeleiding en de daaruit voortkomende adviezen/afspraken middels een rapportage;
2. Indien een dienst/product een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld;
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten/producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door De Cliënt mogelijk te maken. Als Foodsz gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Foodsz niet.
4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor De Cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
•De prijs (dieetadvies is vrijgesteld van BTW);
•De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
•De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
•Het termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
5. Diensten kunnen plaats vinden op locatie bij Foodsz, of via Skype/E-mail/Telefonisch contact. Huisbezoeken zijn ook mogelijk, maar vanaf 5km tussen de locaties worden meerkosten berekend op basis van 0.19 cent per km, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen de Partijen komt tot stand zodra De Cliënt de bestelling voor een dienst/product afrondt;
  2. De Cliënt heeft het recht De Overeenkomst binnen veertien dagen na afsluiten van De Overeenkomst te ontbinden. Na deze veertien dagen kan De Overeenkomst niet ontbonden worden;
  3. De duur van De Overeenkomst is afhankelijk van de dienst of het product die wordt afgenomen en dit staat bij de keuze van de gewenste dienst/product vermeld;
  3a. De onderdelen van de aangeboden dienst/product dienen in de vermelde periode te worden doorlopen, tenzij anders overeengekomen. Dit zal tijdens een eerste afspraak worden vastgesteld;
  4. Wanneer De Cliënt tijdens De Overeenkomst verhinderd raakt door ziekte of een blessure, is dit geen geldige reden om De Overeenkomst te ontbinden. Wanneer de situatie zodanig is dat De Cliënt echt niet in staat is De Overeenkomst voort te zetten gezien zijn gestel, dan zal dit moeten worden bevestigd met een officiële doktersverklaring.

Artikel 6 – Betaling

 1. De Cliënt dient bij het sluiten van De Overeenkomst het bedrag volledig te betalen binnen het termijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen;
  2. Betaling geschiedt middels een factuur welke zal worden toegestuurd;
  3. De prijzen van de diensten zijn BTW-vrij en in euro’s, tenzij anders wordt vermeld;
  4. De diensten worden na betaling zo snel mogelijk geleverd, tenzij anders overeengekomen;
  5. De Cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Foodsz te melden;
  6. De Cliënt is zelf verantwoordelijk om bij de zorgverzekeraar na te gaan of de door hem/haar betaalde diensten – gedeeltelijk – vergoed kunnen worden en om deze diensten te declareren;
  7. Wanneer De Cliënt niet voldoet aan de gestelde betalingstermijn, is Foodsz gerechtigd om van de dag daarop volgende wettelijke rente over het verschuldigde in bedrag in rekening te brengen, alsmede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering zoals kosten door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7 – Tarieven en vergoeding 

1.Foodsz heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, vanwege de eisen die worden gesteld voor onder andere duur van een consult. Foodsz wil zorg op maat leveren en daarom hanteert zij haar eigen tarieven;
1a. De contractvrije diëtist werkt op basis van restitutie: De Cliënt betaalt de factuur binnen 14 dagen en dient deze daarna zelf in bij diens zorgverzekeraar. Wanneer De Cliënt een restitutiepolis heeft, vergoedt de zorgverzekeraar meestal alle kosten. Bij een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar meestal tussen 50-100% van de factuur, uiteraard wanneer de diëtist gekwalificeerd is. Foodsz is gekwalificeerd en staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en bij de beroepsverenigingen: Nederlandse Vereniging van Diëtisten en de Vereniging voor Natuurdiëtisten.
2. Foodsz is vrij toegankelijk voor voedingsadvies. Echter, om voor (gedeeltelijke) vergoeding van de consulten in aanmerking te komen is in de meeste gevallen een verwijzing van behandelend arts noodzakelijk. De Cliënt is zelf verantwoordelijk om na te gaan of de diensten bij Foodsz enigszins worden vergoed;
3. Een afspraak dient minimaal 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Dit kan telefonisch of per e-mail. Wanneer de afspraak niet binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt het consult in rekening gebracht volgens de tijdsduur die daarvoor was ingepland, direct + indirect. Deze kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking;
3a. Directe tijd is tijd dat Foodsz De Cliënt consulteert, indirecte tijd is tijd voor administratie (verwerking dossier, evt. rapportage etc.)

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1.Het advies van Foodsz is resultaatgericht. Echter, resultaat kan niet gegarandeerd worden;
2. Foodsz sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit de verstrekte adviezen/informatie op de website/informatie via nieuwsbrief/challenges;
3. De Cliënt is zelf verantwoordelijk om de arts op de hoogte te stellen van de begeleiding door Foodsz, wanneer de verstrekte adviezen/informatie gevolgen kan hebben voor medicatiegebruik/ziekteverloop e.d..

Artikel 9 – Privacy

 1. Foodsz zal de privacy van De Cliënt waarborgen. Alles wat Foodsz met De Cliënt bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld;
  2. Foodsz kan persoonsgegevens betreffende De Cliënt, welke De Cliënt aan Foodsz ter beschikking heeft gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  3. Verwerking van persoonsgegevens door Foodsz vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 10 – Wijziging van diensten/producten

1.Foodsz behoudt zich het recht voor om op iedere moment een deel van, of het geheel van een of meerdere onderdelen van de diensten/producten te wijzigen of verwijderen voor een bepaalde periode of voor altijd. In dit geval zal dit altijd naar De Cliënt gecommuniceerd worden;

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de diensten/producten en/of de website berusten bij Foodsz, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Op het webdesign, foto’s en video’s gebruikt op deze website is het auteursrecht van toepassing. Bij het constateren van een overtreding neemt Foodsz maatregelen.

Artikel 12 – Uw rechten

U bent ten aller tijde beschikbaar om vragen te stellen aan Foodsz per e-mail, over verbeteringen, aanvullingen, correcties. Ook indien u geen informatie meer wilt ontvangen van Foodsz, kunt u Foodsz hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Toezenden van informatie gebeurt enkel als u daarvoor uw e-mail adres hebt opgegeven.

Comment Section

3 reacties op “Algemene voorwaarden


Door Johne968 op 20 januari 2018

I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Carry on the excellent works guys Ive incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website ddeaecddkfbg


Door Johna715 op 12 februari 2018

It’ll also save a lot of cash and time for those on fcdfgegbkddb


Door Johnb980 op 8 maart 2018

Hey would you mind letting me know which web host you’re working with? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price? Kudos, I appreciate it! daefeadfddde

Plaats een reactie


*