Page content

Disclaimer & Copyrightbepaling

Foodsz besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar website en in haar Online Programma’s. Voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan.

Foodsz aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op haar website en in haar online community.

Deze website en de algehele inhoud, ook van de Online Programma’s, is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van Foodsz.

De informatie en advisering van Foodsz is niet bedoeld als vervanging van medisch advies. Bij gezondheidsklachten wordt nadrukkelijk geadviseerd om contact op te nemen met je behandelend arts.