Page content

Disclaimer & Copyrightbepaling

Diëtistenpraktijk Foodsz besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie kan niet worden ingestaan.
Diëtistenpraktijk Foodsz behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Diëtistenpraktijk Foodsz aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op haar website en in haar online community.

Deze website en de algehele inhoud, ook van de Online Programma’s, is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande toestemming van eigenaresse van diëtistenpraktijk Foodsz: Sandra Schakel – Zuidhoek.

De informatie en advisering van diëtistenpraktijk Foodsz is niet bedoeld als vervanging van medisch advies. Bij gezondheidsklachten wordt nadrukkelijk geadviseerd om contact op te nemen met je behandelend arts.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem contact op via info@foodsz.nl